Disclaimer untuk kandungan, copywriting, dan hakcipta

Kandungan di laman web RilekBrother.com adalah hakcipta kami dan dilindungi di bawah undang-undang hakcipta. 

Anda tidak dibenarkan menyalin, mengubah suai, atau mengedarkan kandungan kami tanpa kebenaran bertulis dari kami. 

Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang berlaku akibat dari penggunaan kandungan di laman web kami.

Disclaimer untuk gambar

Semua gambar di laman web RilekBrother.com digunakan dengan lesen atau dalam lingkungan hak penggunaan yang sah. 

Sekiranya ada sebarang model dalam gambar, mereka memberi kebenaran untuk penggunaan gambar tersebut. 

Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang tuntutan undang-undang atau kerugian yang berkaitan dengan penggunaan gambar di laman web kami.

Disclaimer untuk servis penulisan artikel

RilekBrother.com menawarkan servis penulisan artikel yang profesional dan berkualiti tinggi. 

Walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan, kelewatan, atau kecacatan yang berkaitan dengan servis kami. 

Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa kandungan yang kami hasilkan memenuhi keperluan dan matlamat anda.